Kjøps- og medlemsvilkår

Sist endret: 24.01.24

Ryddeuniverset er en månedlig medlemsportal/månedlig abonnementsløsning levert av Ryddekonsulenten som gir deg månedlig innhold som er relevant i forhold til rydding og organisering. Her finner du informasjon om medlemsvilkår og hva du samtykker ved å bli medlem av medlemsportalen Ryddeuniverset og/eller nettkurset Ryddig hjem, ryddig sinn.

 

Vilkår for kjøp av kurs/medlemsskap hos Ryddekonsulenten Linn Marie Amundsen

Avtalene og partene

Denne kjøps- og medlemsavtalen består av vilkårene i dette dokumentet, Ryddekonsulentens personvernerklæring og de samtykker du har gitt i tilknytning til tjenesten. I tillegg gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelser som følger av norsk lov.

Når du registrerer deg som medlem av Ryddeuniverset, inngår du en avtale med Ryddekonsulenten.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper, og Ryddekonsulenten som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 922156158 og representeres av Linn Marie Amundsen ([email protected]) 

Partene i avtalen er deg som medlem og Ryddekonsulenten. Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne kjøps- og medlemsavtalen. Medlemmer av Ryddeuniverset i samme husholdning kan IKKE opprette felles medlemskap.

Medlemsskap i Ryddeuniverset kan kun inngås for privatpersoner over 18 år.  

Dette får du i medlemskapet

Som medlem i Ryddeuniverset vil du hver måned få:

 • Nytt tema hver måned
 • Månedlig spørretimer

Dette er det du betaler for å få tilgang til som medlem.

 • I tillegg får du bonuser:

 • Fellesskap i lukket Facebookgruppe
 • Intervjuer med spennende gjester
 • Egen app
 • Kurset - Få orden på lekene
 • Opptak av spørretimene

(bonusene kan variere)

   

Alt innholdet finner du inne i en lukket medlemsportal som du får tilsendt brukernavn og passord til i det du melder deg inn.  Merk at det faste innholdet hver måned vil kunne variere da innhold tilpasses sesong og hendelser som skjer.

I tillegg vil du inne i medlemsportalen finne minikurs.

Alle medlemmer får også tilgang til en lukket Facebook-gruppe. Den er du selv ansvarlig for å melde deg inn i. Du finner den HER.

Du får tilgang til innholdet med en gang du blir medlem og mottar din innlogging. Du får da tilgang til alt innholdet som er i portalen. 

Alt utenom nye tema hver måned og månedlige spørretimer bonuser/ekstratilbud du får som medlem av Ryddeuniverset, og vil kunne forandres over tid. Da vil du få beskjed.

 

Kjøp og fakturering

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe, Kajabi og Vipps. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 

Du får umiddelbart tilgang til alt innholdet i Ryddeuniverset.

Medlemmet skal betale enten en månedlig medlemsavgift eller en årlig medlemsavgift i henhold til Ryddekonsulenten til enhver tid gjeldende priser. 

Om årlig medlemskap
Ved årlig medlemskap gjelder kjøpet fra dato til dato. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år for samme investering.

Ved avslutning av månedlig og årlig medlemskap forsvinner også tilgang til innholdet i medlemsportalen og Facebook-gruppa. 

Om det månedlige medlemskapet
Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende og automatisk til avtalt tidspunkt.

Ryddekonsulenten trekker den avtalte medlemsavgiften automatisk hver måned på den samme datoen som da du meldte deg inn (meldte du deg inn 5.januar, er neste trekk 5.februar). Du kan velge å si opp medlemskapet før neste månedlige trekk, og da ikke belastes for neste måned.

Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til Ryddekonsulenten. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte Ryddekonsulenten dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil systemet prøve 3 ganger til før medlemskapet kanselleres og tilgangen til medlemskapet, Facebookgruppen og innholdet fjernes. 

Endringer av medlemskapspris
Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan Ryddekonsulenten først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap.

For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med Ryddekonsulenten, og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor medlemmet fortsatt er underlagt binding, har Ryddekonsulenten ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom: 

 • Medlemskapet er fryst
 • Ryddekonsulenten har sagt opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning 

Om årlig medlemskap
Ved årlig medlemskap gjelder kjøpet for ett helt år fra dato til dato. Medlemskapet fornyes automatisk mot slutten av året til samme investering. Du kan velge å si opp medlemskapet før neste årlige trekk, og da ikke belastes for neste år. 

Ved avslutning av månedlig og årlig medlemskap forsvinner også tilgang til innholdet i medlemsportalen og Facebook-gruppa. 

Regler ved tilbud/kampanjer:
Medlemmet kjøper tilgang til medlemsportalen på nett. Ved tilbud gjelder kun ett tilbud om gangen. Tilbud kan ikke kombineres.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Oppsigelse

Om du har et månedlig medlemskap uten binding kan du når som helst si opp medlemskapet inne i medlemsportalen under profilbildet ditt - Innstillinger - Faktureringsinformasjo - Avslutt eller ved å sende en e-post til [email protected]

Hvis du har betalt med Vipps kan du enkelt avslutte medlemskapet ditt ved å følge steg 5 og 6 i denne artikkelen: https://vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/faste-betalinger/faste-betalinger/overblikk-vipps-faste-betalinger/

Medlemskapet løper fra dato til dato og vil da være gjeldende frem til den kommende datoen. Kjøpte du medlemskapet den 5.mai, og sier opp 6 mai, løper medlemskapet til 5.juni.

Etter det mister du tilgang til medlemsportalen og alt innholdet du har fått i forbindelse med medlemskapet, og du fjernes fra Facebook-gruppa. Dette gjelder også ved årlig medlemskap.

Har du 10 eller 12 måneders binding på ditt medlemskap, så er det ikke mulig å si det opp før det har gått 10 eller 12 måneder. 

Ved brudd på Ryddekonsulentens/Ryddeuniversets medlemsbetingelser eller annet mislighold, forbeholder Ryddekonsulenten/Ryddeuniverset seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. 

Ved endring i vilkår som krever aktiv aksept, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet aksept, forbeholder Ryddekonsulenten seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Ryddekonsulenten beslutter å avvikle medlemskonseptet.

Ved kjøp av årlig medlemskap har du 14 dagers angrerett på kjøpet. Etter de 14 dagene har du ikke mulighet til å angre kjøpet. 

Opphavsrett

Opphavsrett © Ryddekonsulenten.no. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i din kursperiode - som p.t. er 1 år fra kjøpsdato. (gjelder nettkurset Ryddig hjem, ryddig sinn)

Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i  kurs- /medlemssportalen.

Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. 

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset/være medlem av medlemsportalen samtykker du i å respektere de samme rettighetene til SA medlemmene og SA Teamet.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SDD garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller lignende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister.

Ryddeuniverset er personlig og det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din brukerkonto gjennom hensiktsmessig passordbeskyttelse. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Hvis du har mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap må du ta kontakt med kundeservice – [email protected]

Reklamasjon/angrerett

Ved avtaler om abonnement på digitale tjenester der det betales løpende abonnementsavgift har forbrukeren angrerett de første 14 dagene fra kjøpstidspunktet. Dokumentene i tilknytning til angrerett vil sendes til deg i velkommen-eposten. 

Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten vil han/hun kun være forpliktet til å betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunktet forbrukeren gir melding om bruk av angreretten, jf. § 26. Dersom tjenesten ikke er påbegynt har forbrukeren krav på å få refundert hele beløpet han/hun har betalt. 

Månedlig abonnement kan sies opp fortløpende og går fra måned til måned. 

På bindingstid eller årlig abonnement er det 14 dagers angrerett. 

Det er ingen lovbestemt reklamasjonsrett for digitale tjenester.

Endring av medlemsvilkår

De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på Ryddekonsulenten.no

Ryddekonsulenten kan endre medlemsbetingelsene.

Slike endringer vil bli kommunisert inne i medlemsportalen og eventuelt på e-post.

Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Ryddekonsulenten etter en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for medlemmene.

Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem, kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning. 

 

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse

Ryddekonsulenten forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

 

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er Ryddekonsulenten forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Ryddekonsulenten fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Kontakt:

Ryddekonsulenten v/Linn Marie Amundsen

[email protected]

922156158

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.